Etableringsanalys – var skall verksamheten ligga för att erhålla maximal framgång och lönsamhet?

Handelsutredningar – Hur ser utvecklingen ut i en region och vilka strategiska beslut skall tas för att utveckla en stark, hållbar och attraktiv handel och besöksnäring för de närmaste åren?

Stadskärneutveckling – hur utvecklar vi attraktiva stadskärnor som är en del av en region och konkurrensmässigt hållbara?

Regionala handelsanalyser och policies – från varuförsörjning till strategiska policies och visioner! En stad utan visioner har ingen framtid!

Affärsplanering – utveckling och underlag för köpcentrum och stadskärna.

Utbildning och utveckling inom handel- och besöksnäring!

Projektledning

ZÖK AB samarbetar med ett flertal företag och organisationer i syfte att skapa för kunden goda lösningar i varje projekt.