Etableringsanalys
Göteborg för Stadsbyggnadskontor m fl, Backaplan, Gamlestaden, Olofstorp, SKF.
Karlstad kv. Kanoten Blandstad utveckling av handel och besöksnäring.
Kongahälla Kungälv Blandstad utveckling av handel och besöksnäring.
Kvillebäcken Blandstad Göteborg utveckling av handel och besöksnäring.
Skeppsbron Göteborg utveckling av handel och besöksnäring.
Örkelljunga – utveckling av externhandel

Handelsutredningar
Backaplans Utveckling i Göteborg.
Framtidens Arena – om koppling handel – Arena i Göteborg.
Handeln i Bohuslän i samband med handelsutveckling i Uddevalla kommun och Munkedals kommun.
Handelsplats Ullared.
Parkering och handel – flera studier för parkeringsbolag.

Stadskärneutveckling
Haga mål 3.
Mölndals centrum – fastighetsutveckling i centrum.
Oskarshamns kommun.
Uddevalla kommun.

Regionala handelsanalyser och policies
Kalmar kommun - kommunal handelsstrategi och stadskärneutveckling.
Oskarshamns kommun – kommunal handelsstrategi och stadskärneutveckling.
Ängelholms kommun - kommunal handelsstrategi och stadskärneutveckling.

Affärsplanering
Aspelin Ramm – marknadsutveckling Köpcentrum 421.
Nordstans marknadsledning årligen återkommande strategiska analyser och underlag.
GöteborgsLokaler - årligen återkommande strategiska analyser och underlag för mindre stadsdelstorg     

Utbildning och utveckling inom handel- och besöksnäring

Projektledning