Eli Zlotnik
Född 1951
Civ ing, VD i ZÖK
Regionchef Wasa Kapitalförvaltning (1987-1991)
Konsult, delägare samt VD i Nordplan (1991-2005)
Konsult, delägare samt VD i ZÖK (2005-)

Senast publikation
Praktisk Parkering-En handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare

Eli Zlotnik har under drygt 30 år arbetat som företagsledare och konsult. Under denna tidsperiod har han bland annat arbetat med frågeställningar kring detaljhandelns förutsättningar, tillgänglighetsfrågor samt fastighets-, och byggnadsekonomi.
Han har lett och medverkat i ett stort antal utvecklingsprojekt för utveckling av stadskärnor, köpcentra, fastigheter samt företag inom detaljhandelssektorn.