ZÖK - Bäst i Norden då det gäller att utveckla handel och andra besöksnäringar i stad och region.